Gần 113.000 cán bộ Hội Nông dân các cấp quán triệt Nghị quyết số 46/NQ-TW; Nghị quyết Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 22/3/2024, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân   Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn hệ thống Hội, nhằm học tập, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
anh tin bai

Lãnh đạo Hội ND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội cùng gần 113.000 cán bộ Hội Nông dân các cấp, tại tất các cầu truyền hình trực tuyến từ tỉnh, thành phố; huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn cả nước.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh, có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Qua một ngày học tập, quán triệt, hệ thống cán bộ Hội Nông dân cả nước lần lượt được quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam - Khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam nhấn mạnh: sau hội nghị này, Hội Nông dân các cấp cần bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; xây dựng kế hoạch sáng tạo, tạo phong tào thi đua, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nông dân; xây dựng tổ chức hội, chú trọng vai trò của Hội Nông dân cấp cơ sở.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: cần tăng cường trách nhiệm của Hội Nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của Nông dân; động viên, hỗ trợ Nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trọng tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, XDNTM bền vững và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn; góp phần xây dựng liên minh giữa giai cấp công - nông và đội ngũ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nông dân. Đồng thời, củng cố vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào Nông dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, phát triển tổ chức, hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đặc biệt, bám sát nội dung, chỉ tiêu nghị quyết của năm 2024.

anh tin bai

Đại biểu là Ban Chấp hành Hội ND tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Tin, ảnh: TT-TN

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 468
  • Tất cả: 355616