Tình hình Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn

1/ Về lĩnh vực nông nghiệp:

    Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, chủ trương của UBND tỉnh; Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà luôn khắc phục khó khăn góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn được quan tâm đầu tư; đời sống của đại bộ phận hội viên, nông dân không ngừng được nâng lên. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm đều tăng; nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất trên đất lúa, màu, vườn, nuôi trồng thủy hải sản đạt hiệu quả cao, mô hình đạt giá trị trên 65 triệu đồng/ha/năm ngày càng nhiều, kinh tế vườn tiếp tục được đầu tư, cải tạo chuyển đổi theo hướng thâm canh, nhiều địa phương đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn trái có sản lựơng lớn và giá trị kinh tế cao cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp với nhiều mô hình trang trại sản xuất có hiệu quả. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn phát triển khá, nhất là các ngành nghề truyền thống và dịch vụ vật tư nông nghiệp, đang phát triển nhanh ở nông thôn. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho nông dân như thực hiện gói kích cầu trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân mua máy phục vụ nông nghiệp và thực hiện liên kết 4 nhà góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất, tình hình cơ giới hóa nông nghiệp ngày càng được mở rộng tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.

2/ Về nông thôn:                                                          

    Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển với tốc độ nhanh; toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông liên ấp, khóm được nối liền, hệ thống thuỷ lợi cơ bản khép kín, trên 92% hộ nông dân có điện sử dụng, trên 87% hộ  dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh . Điều kiện ăn ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe cho hội viên nông dân, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với nước được Đảng, Nhà nước và Hội Nông dân quan tâm chăm sóc, lòng tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước được phát huy, khẳng định vai trò nòng cốt của hội viên nông dân trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; kinh tế phát triển, môi trừơng sinh thái được quan tâm, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, trình độ dân trí được nâng lên một bước, nông dân ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

3/ Trong nông dân:

    Tỉnh Trà Vinh có trên 150 ngàn hộ nông dân, với dân số trên 1 triệu người, trong này có trên 30% là người dân tộc Khmer, gần 1,1% dân tộc Hoa, hơn 80% nông dân sống ở nông thôn. Nông dân Trà Vinh có tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết 3 dân tộc Kinh- Khmer- Hoa, đoàn kết lương- giáo; có những đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đại bộ phận nông dân có ý thức được quyền và nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, ra sức phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, xây dựng tình làng nghĩa xóm, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các họat động xã hội, phát huy tốt quyền dân chủ thông qua việc đóng góp ý kiến phê bình cán bộ đảng viên, Đại biểu HĐND, UBND các cấp; góp phần thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội .

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 891
  • Tất cả: 357829