No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ban lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh

CHỦ TỊCH: NGUYỄN VĂN DŨNG

Sinh năm: 1968
Quê quán: xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền; Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 02943.863.560
Di động: 0913742336
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC: LÊ BÍCH CHI
Sinh năm: 1967
Quê quán: xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Trình độ chính trị: Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa.
Điện thoại cơ quan: 02943.864.546
Di động: 0944.963.238
PHÓ CHỦ TỊCH: PHẠM QUỐC VIỆT
Sinh năm: 1965
Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trình độ chính trị: Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Chính trị học.

Di động: 0913.175.891

PHÓ CHỦ TỊCH: NGÔ HENE
Sinh năm: 1963
Quê quán: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Trình độ chính trị: Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị Học
Di động: 033.664.3309

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 1,870
  • Tất cả: 261,703