Hội Nông dân tỉnh: Tạo điều kiện để hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế
Đồng chí Quảng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: toàn tỉnh hiện có 806 chi hội, 7.061 tổ hội, 130.263 hội viên nông dân. Đến đầu tháng 6/2024, trong hệ thống Hội Nông dân có 125.686/130.263 hội viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 96,4%; có 6.493 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Đạt được kết quả trên là nhờ trong 15 năm qua, với vai trò và chức năng của mình, Hội Nông dân đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. 
anh tin bai

Các tổ chức cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TW

BHXH tự nguyện và BHYT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế-xã hội và đời sống Nhân dân. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, khi Chỉ thị ban hành, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó, số hội viên tham gia BHYT tăng hàng năm. Nhìn chung, với sự vào cuộc của cả hệ thống Hội, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHYT đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và tự nguyện tham gia, nhờ đó công tác tổ chức thực hiện các chính sách BHYT trong hệ thống Hội có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành phong trào chung và lan tỏa mạnh.

Để hoạt động và thực hiện đạt chiều sâu, hiệu quả, trong 15 năm qua, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội cơ sở lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội với nói chuyện chuyên đề về BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện được 7.350 cuộc, có 213.350 lượt người tham dự, góp phần nâng cao trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Hàng năm, Hội Nông dân phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT tự nguyện với tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Hội cơ sở được 56 lớp, có hơn 5.537 lượt hội viên và nông dân tham dự; tổ chức đối thoại về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện tại 04 huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải cho 500 cán bộ, hội viên và nông dân.

Song song đó, Hội Nông dân thường xuyên đăng tải trên Website các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT để cán bộ, hội viên nông dân cập nhật kịp thời. Chỉ đạo 85 Câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong chương trình sinh hoạt thường kỳ, gắn với tuyên truyền thực hiện các tiêu chí do các cấp Hội đảm nhận với tuyên truyền BHXH, BHYT tự nguyện, nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Đặc biệt, trong tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội Nông dân tỉnh đưa nội dung tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT tự nguyên vào nội dung câu hỏi-đáp, góp phần trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức cho các thí sinh.

Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW đã đạt nhiều kết quả, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW gắn với quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm ở một số cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được của những năm qua, năm 2024 Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38/KH-BHXH-HND, ngày 28/4/2022 giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về vận động hội viên nông dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành trao thẻ BHYT cho nông dân, phụ nữ là hộ khó khăn ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành.

anh tin bai

Nông dân xem tờ rơi tuyên truyền về BHXH, BHYT.

anh tin bai

Đoàn y bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nông dân xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.

 Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 895
  • Tất cả: 357833