Cầu Kè khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở gắn với bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2024
Ngày 08/5, Hội Nông dân huyện Cầu Kè kết hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở gắn với bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2024 cho 90 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở trong huyện tham gia học tập.
anh tin bai

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 07 ngày, các học viên được truyền đạt, tiếp thu một số nội dung chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh, Huyện ủy Cầu Kè năm 2024; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Một số chính sách của Đảng và Nhà Nước đối với Nông nghiệp, Nông dân; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của Hội cơ sở; Giới thiệu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Hội Nông dân; Quan điểm, chủ trương, giải pháp về Hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực Hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

 Thông qua đây, nhằm trang bị cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở nắm vững những nội dung về lý luận chính trị, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề về công tác hoạt động Hội, Hội nhập quốc tế, cũng như những kiến thức chuyên đề có liên quan để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa  - hiện đại hóa, nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, Trung tâm chính trị huyện Cầu Kè sẽ tiến hành chấm bài để đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.

Nguyễn Triệu

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 412
  • Tất cả: 355011