Hội Nông dân xã Long Khánh: TRỢ VỐN GIÚP NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Toàn xã Long Khánh, huyện Duyên Hải có 07 ấp, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 và trong năm 2022 xã đã hoàn thành việc thực hiện 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bộ mặt nông thôn có chuyển biến, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Mô hình nuôi dê của nông dân Nguyễn Văn Dững, ấp Tân Thành, xã Long Khánh nhờ nguồn vốn vay của Hội Nông dân xã Long Khánh.

Đồng chí Ngô Nhựt Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Khánh cho biết: để giúp hội viên nông dân phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, thể hiện rõ qua việc các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo trong ấp cùng phát triển kinh tế. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư 794 triệu đồng, nâng đến nay tổng dư nợ trên 11,7 tỷ đồng giúp 426 hội viên nông dân vay phát triển sản xuất. Song song đó, Hội duy trì 01 tổ hùn vốn xoay vòng có 12 thành viên tham gia góp 300.000 đồng/tháng và liên tục xoay vòng cho hội viên vay phục vụ sản xuất. Ngoài ra, Hội vận động hội viên sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo trong ấp cùng phát triển kinh tế như: giúp vốn, vật tư, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất... Từ các phong trào, đến cuối năm 2022, Hội tham gia cùng địa phương giảm 06 hộ hội viên nông dân nghèo và 11 hộ hội viên nông dân cận nghèo.

Nông dân Nguyễn Văn Dững, ấp Tân Thành, xã Long Khánh cho biết: thông qua Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho ông vay vốn ngân hành CSXH để có điều kiện đầu tư vào nuôi dê sinh sản. Hiện ông đang nuôi 42 con dê sinh sản và dê thịt với tổng chi phí đầu tư ban đầu 113 triệu đồng, vừa qua xuất bán 18 con với tổng thu nhập 69 triệu đồng. Sắp tới ông xuất bán 18 con dê thịt, lợi nhuận ước đạt 40 triệu đồng. Với ông Dững nuôi dê, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng tái đàn con giống cho những đợt nuôi sau nên lợi nhuận khá. Để nghề nuôi dê tiếp tục phát triển bền vững, thời gian tới, mong Hội Nông dân xã tiếp tục hỗ trợ vốn vay NHCSXH 25 triệu đồng để cải tạo chuồng trại, mở rộng nghề nuôi dê.

Đồng chí Ngô Nhựt Quyền cho biết thêm: Trong năm 2023, Hội Nông dân xã đăng ký giúp đỡ xóa nghèo 04 hội viên gồm 02 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo bằng hình thức phối hợp ngân hàng chính sách cho vay vốn sản xuất. Để đạt kết quả trên, trong những tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân xã kết hợp các tổ vay vốn do hội quản lý nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân, qua khảo sát Hội đã kết hợp hoàn thành 13 hồ sơ gủi về ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay với số tiền 794 triệu đồng. Đến nay tổng nguồn vốn Hội Nông dân xã được ngân hàng chính sách xã hội ủy thác gần 12 tỷ đồng, có 08 tổ do hội quản lý với 426 hội viên nông dân vay.

Song song đó, Hội triển khai thực hiện có hiệp quả phong trào nông dân thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong những tháng đầu năm 2023, Hội phối hợp tuyên truyền được 09 cuộc về hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, có 96 lượt hội viên, nông dân dự. Phối hợp các ngành và Chi bộ các ấp Cái Đôi, Tân Thành, Tân Khánh, Vĩnh Khánh, Long Khánh và Đình Củ thực hiện Chỉ thị số 27 của Tỉnh ủy về vệ sinh cảnh quan môi trường, các chi hội kết hợp cùng các ngành vận động hội viên tổ chức phát hoang bụi rậm và tuyên truyền nông thôn mới được 12 có 36 lượt cán bộ hội viên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Giới, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Duyên Hải cho biết: Duyên Hải là huyện có xuất phát điểm kinh tế còn thấp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, dễ bị tổn thương dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thời gian qua, nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân huyện phối hợp với các tổ chức thành viên như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kết hợp với tăng cường công tác truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể được nâng lên, tích cực tham gia làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong vận động cán bộ, hội viên tích cực chủ động tham gia thực hiện đạt hiệu quả các tiêu chí NTM. Tuyên truyền chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, giới thiệu hợp tác xã điển hình tiên tiến, mô hình mới cho nông dân tham quan học tập và nhân rộng. Đến nay, Hội đã triển khai 40 nhà lưới cho hội viên trồng rau theo hướng  an toàn; hỗ trợ 3.968 hội viên vay vốn trên 107 tỷ đồng phát sản xuất, cải thiện thu nhập góp phần giảm nghèo. Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên 12 tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn.

 Bài, ảnh: Ngọc Hân

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1,905
  • Tất cả: 261,738