GIÁM SÁT CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/HNDT và Kế hoạch số 04-KH/HNDT ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành (theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu mục đích yêu cầu cuộc giám sát

Chiều ngày 29/11/2023, Đoàn giám sát Hội Hội dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đồng chí Thạch Thị Ngọc Mai – Phó Chủ tịch cùng các thành viên trong Đoàn giám sát đến làm việc tại UBND huyện Châu Thành để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Châu Thành có đồng chí Đỗ Minh Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cùng Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự.

          Tại buổi làm việc Đoàn giám sát và đơn vị được giám sát nghe báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành (theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Qua đó, Đoàn giám sát đã nêu ra những vấn đề chưa được thể hiện rõ trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành để Uỷ ban nhân dân huyện, các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã báo cáo, giải trình thêm.

Cuộc giám sát đã đánh giá được tình hình chỉ đạo và những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 (Theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trên địa bàn huyện Châu Thành; đánh giá vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chính sách.

Đây cũng là dịp để Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Giám sátUỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nghe, nắm bắt những thông tin cần phản ánh của các địa phương để kịp thời kiến nghị các ngành, các cấp trong thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Kim Thoại – Ban Xây dựng Hội

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 2 255
  • Tất cả: 340341