Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Trong 02 ngày, 07 và 08/9/2023, tại tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội được diễn ra với phương châm “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển”.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phụ trách phía Nam, Phó Ban chỉ đạo cụm thi đua số 5; Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…

Về phía tỉnh có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo đại hội; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ và sự có mặt của 226/229 đại biểu chính thức đại diện cho trên 130.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh đã phát triển hội viên mới được 24.434 hội viên (đạt 106% chỉ tiêu), có chú trọng mở rộng đối tượng kết nạp là trí thức trẻ, giảng viên, sinh viên Khoa Nông nghiệp Thủy sản trường Đại học Trà Vinh; 856 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình xét có 215.377 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hộ có thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm (cá biệt có hộ Ngô Văn Đệ ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải nuôi tôm công nghệ cao thu nhập 10 tỷ đồng/năm). Thông qua phong trào đã hỗ trợ cho trên 3.000 lượt hộ hội viên nghèo, cận nghèo về cây, con giống, vốn, khoa học kỹ thuật...

Phối hợp cùng các ngành liên quan vận động hội viên, nông dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa; qua đó, hội viên, nông dân đóng góp 87.091 ngày công và số tiền trên 6,487 tỷ đồng sửa chữa các tuyến đường đal liên ấp, phát hoang bụi rậm đường nông thôn, nạo vét khai thông dòng chảy kênh nội đồng, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội củng cố và kiện toàn 85 câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn lồng ghép tuyên truyền, vận động phối hợp thực hiện 05 tiêu chí theo nhiệm vụ của Hội.

Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 1.089 tỷ đồng/37.691 hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân đến cuối nhiệm kỳ đạt 44,132 tỷ đồng. Xây dựng 111 dự án khởi nghiệp/651 hộ/25,56 tỷ đồng từ nguồn vốn "Nông dân khởi nghiệp” của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện các mô hình như nuôi vọp thương phẩm, nuôi dê sinh sản, trồng màu trong nhà lưới, lúa hữu cơ – tôm,... kết quả bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội phối hợp mở 542 lớp dạy nghề/13.303 học viên...

Tại đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân gợi mở thêm một số vấn đề như sau:

Một là, các cấp Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển nhanh hơn nữa.

Hai là, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa cũng như những thách thức của sự biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và đời sống nông dân; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, nông dân mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước; đồng thời nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới; không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, Hội Nông dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường.

Bốn là, với trách nhiệm là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp làm tiền đề để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Mỗi cán bộ Hội nông dân trong tỉnh cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hoá những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong tỉnh tìm ra con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn thực sự là nơi đáng sống.

Năm là, các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Sáu là, cần phải nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên Ban Chấp hành, nhất là các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới. Để thực hiện được điều đó, Ban Chấp hành khóa mới mà đại hội bầu ra phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, trí tuệ, hoạt động hăng hái hơn, chủ động hơn và sáng tạo hơn, tin chắc rằng vai trò của Hội nông dân tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm và tập trung thực hiện:

Một là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đầy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân.

Hai là: Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nghiên cứu, tìm tòi, học tập, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục đổi mới mạnh mà nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, tránh hình thức gắn với giải quyết quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng đối tượng để kết nạp hội viên vào tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội, các mô hình, các câu lạc bộ, các tổ đoàn kết, tương trợ trong sản xuất và đời sống; quan tâm tạo nguồn kết nạp chi hội trưởng là đảng viên.

Ba là: Các cấp hội cần phát động mạnh mẽ nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, cơ cấu lại cây trồng vật nuôi, cơ cấu lại mùa vụ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực. Tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin để sản xuất mang lại hiệu quả cao nhất kinh tế nông nghiệp. Phát huy tinh cần của yêu lao động, sáng tạo, ham học hỏi của hội viên nông dân, đoàn kết giúp nhau phấn đấu vương lên khá, giàu và giảm nghèo bền vững.

Bốn là: Liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biển nhằm hình thành chuỗi giá trị góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưởng xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về thị trường. hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, vận động và hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới như tổ hợp tác, câu lạc bộ doanh nhân nông thôn, hợp tác xã. Tổ chức Hội phải là cầu nối gắn kết giữa các công ty, doanh nghiệp, viện trưởng để kịp thời chuyển giao khoa học kỹ thuật mới đến nông dân và đầu ra sản phẩm nông sản.

Năm là: Cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu nông thôn mới đúng thực chất và có chiều sâu hơn. Đồng thời tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04 -NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025".

Sáu là: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của hội viên; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tính các chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, nhất là các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành phải được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả.

Bảy là: Ban chấp hành các cấp Hội, nhất là Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt phải luôn gương mẫu, năng động, đi đầu trong định hưởng, đề xuất và điều hành mọi hoạt động của Hội, phải thật sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong tổ chức các phong trào nông dân. Tiếp tục phát huy được thế mạnh và khắc phục cho được những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Nội dung hoạt động phải gắn kết hiệu quà với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phải lấy hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm và thu nhập của nông dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

Dịp này, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bức trướng “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển” cho Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh. Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thay mặt Tinh ủy-HĐND-UBND-UBMTQ Việt Nam tỉnh trao 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và 13 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, lần thứ VIII. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã thông qua 14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen của Trung ương HộI cho BCH Hội Nông dân tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tặng 15 bằng khen cho 10 cá nhân và 05 tập thể  đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Hội nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ HộI Nông dân tỉnh tặng 18 giấy khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh (phải) trao số tiền 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Đại biểu tham quan các sản phẩm của Hội viên nông dân trong tỉnh được trưng bày tại đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Hội và Phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Tin, ảnh: THANH HÙNG

 

 

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 2,023
  • Tất cả: 319,204