Đại hội Hội Nông dân huyện Càng Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028: Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, tái đắc cử Chủ tịch

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Càng Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày 01 và 02/6/2023.

Đồng chí Lê Bích Chi, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đông chí: Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng 150 đại biểu đại diện cho 21.269 hội viên Hội Nông dân huyện Càng Long.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Càng Long tăng cường củng cố tổ chức hội. Đến nay, Càng Long có 21.269 hội viên nông dân, đạt 89,13% so với hộ nông nghiệp; có 9.678 hội viên nòng cốt. Chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, chi tổ hội được nâng lên, hàng năm có từ 95% trở lên cơ sở Hội, chi tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Càng Long bám sát nghị quyết của Hội Nông dân tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Càng Long tiếp tục đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đưa phong trào từng bước phát triển cả về chất và lượng. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có hơn 76.100 hộ đăng ký danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, qua bình xét, 42.888 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng, trở thành những hộ nông dân SXKDG.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Càng Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội bầu 29 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết  dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra phương châm “Chung sức - Đồng lòng - Hợp tác - Phát triển”, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Càng Long đề ra 14 chỉ tiêu quan trọng, sẽ phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ về giúp vốn, vật tư, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh… để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết lần thứ XI đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Càng Long tặng giấy khen cho 09 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng trào Hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long thay mặt Huyện ủy, HĐND ghi nhận và biểu dương Hội Nông dân huyện đã triển khai thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt của nhiệm kỳ X. Phó Bí thư chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là XDNTM. Đây là phong trào lớn, rộng khắp; vai trò của Hội Nông dân là rất lớn.

Đồng chí Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Càng Long trong thực hiện Nghị quyết lần thứ X,nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Càng Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện.

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến nông dân và coi phát triển nông nghiệp là một tất yếu khách quan, là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp khác. Người đã từng nói: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, đồng thời khẳng định: “Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện”. Từ đó, chúng ta cần xác định vai trò quan trọng của nông dân, với mong muốn nông dân làm giàu, nhằm mục tiêu “phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Xuất phát từ niềm tin của Bác Hồ, sự kỳ vọng của Đảng đối với giai cấp nông dân, tôi tin tưởng, với kết quả và thành công của Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân huyện Càng Long, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Mong rằng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cán bộ, hội viên và nông dân của huyện, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển nông nghiệp và XDNTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững - đồng chí Lê Bích Chi nhấn mạnh

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

Đồng chí Trần Minh Thanh, tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: T.M

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 4,403
  • Tất cả: 293,830