Đồng chí Trần Thị Thu Dung, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 02 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân huyện Cầu Ngang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang và 139 đại biểu đại diện 18.993 hội viên trong huyện về dự.

Đồng chí Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (bên phải) phát biểu chỉ đạo đại hội.

05 năm qua từ năm 2018 - 2023, Hội Nông dân các cấp trong huyện tập trung củng cố xây dựng hội viên nòng cốt trên các lĩnh vực đạt từ 30-32%  so với tổng số hội viên hiện có. Các cơ sở Hội đã kết nạp 2.246 hội viên mới, giảm 1.758 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 18.993 hội viên, đạt 91,4 % so với hộ nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả có 4.264 lượt hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 47,4% so với hộ đăng ký. Kiểm tra sau đầu tư đối với 120 hộ vay thuộc dự án nuôi bò sinh sản do Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư; phối hợp với cơ sở và Ngân hàng chính sách xã hội huyện kiểm tra 169 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 958 hộ vay. Nhìn chung, qua kiểm tra, các cơ sở Hội đã thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số ít cơ sở sai sót đã được kịp thời chấn chỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội đi vào nền nếp và từng bước được nâng lên. Tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư trên 5.000 lượt hội viên vay với tổng dư nợ trên 197 tỷ đồng; vốn khởi nghiệp 4 dự án đầu tư nuôi lương, bò vỗ béo có 49 hộ vay, với số tiền 1 tỷ 950 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện 14 dự án nuôi bò sinh sản, trồng màu,... có 133 hội viên tham gia với tổng nguồn vốn gần 3,9 tỷ đồng. Qua đó, các chi hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đăng ký đảm nhận và giúp trên 200 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội vận động hội viên nông dân hiến 27.327m2 đất, đóng góp 837 triệu đồng và 977 ngày công để địa phương thi công, sửa chữa 87 tuyến đường nông thôn. Vận động hội viên nông dân đăng ký xây dựng “gia đình nông dân văn hóa - NTM”, kết quả bình quân hàng năm có 18.495 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa - NTM, trong đó có 18.331 hộ hội viên.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại hội thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu: Tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho trên 98% cán bộ, hội viên, nông dân. Phát triển hội viên mới đạt 95% so với hộ nông nghiệp. Vận động hội viên hoạt động, sinh hoạt theo tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt 90% so với tổng số hội viên hiện có; hàng năm thành lập mới từ 02 chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên. Hàng năm đưa 100% cán bộ chuyên trách Hội, chi hội trưởng, phó và 50% Tổ trưởng tổ hội được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội. Có 100% chi hội xây dựng Quỹ hội và thực hiện thu, chi đúng theo quy chế hoạt động của chi hội. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện 200 triệu đồng/năm đạt theo đề án của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện. Hàng năm có 60% hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cuối nhiệm kỳ có 55% trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hàng năm có 100% nông dân sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm huyện và cơ sở tổ chức 01 hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Hàng năm phối hợp dạy nghề cho 75 hội viên, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 80% hội viên, nông dân khi có nhu cầu. Hàng năm mỗi cơ sở Hội phối hợp hướng dẫn thành lập từ 01 - 02 mô hình tổ hợp tác, giới thiệu 01 mô hình kinh tế của chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp lên hợp tác xã. Phối hợp với các ngành thực hiện mỗi xã, thị trấn có 01 sản phẩm OCOP. 100% cơ sở Hội có mô hình bảo vệ môi trường và an ninh trật tự ở nông thôn. Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Hàng năm nắm chắc dư luận xã hội, thực hiện giám sát, phản biển xã hội từ 01 - 02 cuộc.

Đồng chí Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện Cầu Ngang thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, quản lý kinh doanh trước khó khăn giá cả thị trường không ổn định. Có ý thức trách nhiệm của Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nông dân tích cực phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM, chăm lo phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho nông dân. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân; nâng cao chất lượng phát triển và quản lý hội viên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - thị trường, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Nông dân huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tham mưu, đề xuất, làm cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp với hội viên nông dân, định hướng, kết nối vùng nguyên liệu sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; xây dựng thế hệ nông dân mới làm nòng cốt, chú trọng lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử làm nền tảng thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực huyện Cầu Ngang nhấn mạnh: các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, bám sát chủ trương của Đảng, điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, để vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Tập trung nhiều giải pháp thiết thực, đổi mới sáng tạo, nội dung và phương thức hoạt động của chi, tổ hội; đẩy mạnh công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với XDNTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 24 đồng chí, bầu 25 đồng chí chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Thị Thu Dung, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

 Bài ảnh: Kim Ngân

 

 

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 4,428
  • Tất cả: 293,855